Υπηρεσίες

Μελέτη χώρου.
Σχεδιασμός και ειδικές κατασκευές.
Προτάσεις διακόσμησης.
Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση.
Service.
Επίσκεψη στο κατάστημα εκτός ωραρίου λειτουργίας κατόπιν συνεννόησης.