Κατάλληλα Στρώματα  που προσδίδουν τόνο χαλάρωσης και ξεκούρασης. Οι διαστάσεις  προσαρμόζονται στα μέτρα σας.