Στα έπιπλα Τουπλικιώτης πραγματοποιείται μελέτη χώρου για τον σχεδιασμό της κουζίνας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σας.

Γίνεται ηλεκτρονική παρουσίαση της προτεινόμενης κουζίνας μέσω υπολογιστή και ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη οι κατάλληλες προσαρμογές.